Aanmelding/opzegging

Op deze pagina vind je alle gegevens over de lidmaatschapsvormen van Tennisvereniging De Hambaken.
Daarnaast is er onderaan de pagina een download bestand om in te schrijven. 
 
Bij TV De Hambaken gelden de volgende lidmaatschapsvormen: 
 
Aspiranten:
 • Dit zijn degenen die op de ingangsdatum nog geen 12 jaar oud zijn en kennis willen maken met de tennissport. Het aspirant lidmaatschap duurt een trainingscyclus en geldt daarom alleen voor de vaste periode: van eind september tot eind maart of van april tot eind september. Aspirant-leden hebben beperkte speelrechten. Na afloop van de aspirantenperiode worden zij automatisch minior- of juniorlid, ook als zij later in de trainingscyclus zijn ingestroomd.
 • Training: groepstraining bal- en slagvaardigheid of groepstraining beginners. Zie voor meer informatie de website van Tennisschool Gijs.
 • Aspirant leden betalen € 15 contributie, naast de kosten van de training van Tennisschool Gijs. De vereniging draagt nog subsidie bij aan de training. 
 
Minioren:
 • Dit zijn degenen die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 7 jaar oud zijn. Zij hebben beperkte speelrechten (alleen overdag). Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en er geldt geen wachttijd.
 • Training: groepstraining bal- en slagvaardigheid. Zie voor meer informatie de website van Tennisschool Gijs.
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 30,--.
 
Junioren:
 • Iedereen die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar is, kan juniorlid worden. Het juniorlidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en er geldt geen wachttijd. Junioren hebben volledig speelrecht.
 • Training: groepstraining bal- slagvaardigheid; training voor junior beginners en junior gevorderden. Zie voor meer informatie de website van Tennisschool Gijs.
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 81,-. Eenmalig inschrijfgeld: € 12,50.   
 
Studenten:
 • Dit zijn degenen die een voltijdstudie volgen op een MBO, HBO of WO instelling. Het studenten lidmaatschap geeft volledig speelrecht. Er geldt geen wachtlijst.
 • Training: groepstraining voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Voorwaarde voor studentleden vanaf 18 jaar: op jaarbasis drie maal bardienst verrichten.
 • Geen inschrijfgeld, contributie: € 75,-. 
 • Bij inschrijving is studentkaart of collegekaart nodig.
 
Senioren:
 • Dit zijn degenen die op 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn. Het senior lidmaatschap geeft volledig speelrecht. Er is op dit moment geen wachtlijst, bij aanmelding vrijwel direct aan het tennissen.
 • Training: groepstraining voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Voorwaarde voor seniorleden vanaf 18 jaar: op jaarbasis drie maal bardienst verrichten.
 • Eenmalig inschrijfgeld: € 20,- Contributie: € 156,-. 
 
Rustend lidmaatschap:
 • Uitsluitend mogelijk op medische gronden
 • Rustend lid is niet speelgerechtigd maar behoudt wel alle overige rechten
 • Verzoek, onder inlevering van het pasje, schriftelijk richten aan ledenadministratie
 • Na herstel pasje terugvragen, na ontvangst waarvan men weer mag tennissen
 • Tijdens rustend lidmaatschap lagere contributie op jaarbasis € 30,-
 
Niet spelend lidmaatschap:
 • Mogelijk op andere dan medische gronden
 • Lid is niet speelgerechtigd maar heeft/behoudt wel alle overige rechten
 • Verzoek schriftelijk richten aan ledenadministratie
 • Contributie op jaarbasis € 25,-; bestuur kan daarvan vrijstelling verlenen
 • Status als spelend lid gewenst? Dan schriftelijk verzoek aan ledenadministrateur en eventuele plaatsing op de wachtlijst
 • Geen inschrijfgeld verschuldigd
 
Ondersteunend lidmaatschap (volgens artikel 4 van de Statuten):
 • Bedoeld voor hen die de vereniging geldelijk of anderszins willen steunen.
 • Men heeft geen speelrecht, in de ledenvergadering geen stemrecht en kan niet tot bestuurslid worden benoemd. Voor de rest hebben zij dezelfde rechten en plichten als seniorleden.
 • Ondersteunend lidmaatschap betreft maatwerk. Ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van geld, goederen of diensten.
 • Bestuur beslist op verzoeken om ondersteunend lidmaatschap.
 • Geen inschrijfgeld verschuldigd
 
Opzegging Opzegging van het lidmaatschap kan door uiterlijk 31 december een bericht te sturen aan de ledenadministratie: [email protected] Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt er geen restitutie van contributie plaats.
 
Overige vragen Voor eventuele aanpassingen in het lidmaatschap en voor overige vragen met betrekking tot het lidmaatschap kun je een bericht sturen naar: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 07 60, bgg +31 6 51 08 29 39

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch