Inschrijven

ALGEMEEN
Tennisvereniging De Hambaken is opgericht op 21 september 1970 en lid van de K.N.L.T.B.
De accommodatie is gevestigd aan Het Wielsem 2a te 's Hertogenbosch en heeft negen verlichte kunstgrasbanen, een minibaan, een jeu de boulesbaan en een paviljoen dat uitzicht biedt op alle banen. De accommodatie is in beginsel het hele jaar dagelijks van 08.30 - 23.30 uur geopend.
 
SOORTEN LIDMAATSCHAP
Binnen tennisvereniging De Hambaken zijn een viertal soorten lidmaatschap.
 • Aspiranten, willen kennis maken met de tennissport en schrijven in voor een tennistraining bij Tennisschool Gijs. Ze zijn  op de ingangsdatum nog geen 12 jaar. Zij hebben beperkt, alleen overdag, speelrecht. Na afloop van de trainingsperiode wijzigt dit lidmaatschap  automatisch in een minior- of junior lidmaatschap. 
 • Minioren, zijn op 1 januari nog geen 7 jaar. Zij hebben beperkt speelrecht, alleen overdag.
 • Junioren, zijn op 1 januari nog geen 17 jaar. Zij hebben volledig speelrecht. Ook wanneer men de miniorleeftijd heeft, is inschrijving als juniorlid mogelijk.
 • Studenten, studerend in voltijd aan MBO, HBO of WO. Aantoonbaar met collegekaart. Zij hebben volledig speelrecht.
 • Senioren, zijn 18 jaar of ouder en hebben volledig speelrecht.
 • Zomerlidmaatschap voor jeugd en senioren.
 
KOSTEN
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, behalve voor studenten, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Er gelden de volgende tarieven:
 
Lidmaatschap Contributie Inschrijfgeld Totaal
Aspirant €  15,--   €  15,--
Minior €  30,--   €   30,--
Junior €  81,-- € 12,50 € 93,50
Student € 75,-   €   75,--
Senior € 156,-- €  20,-- €  176,--
Zomer jeugd € 25   € 25
Zomer senior € 45   € 45
 
PROCEDURE AANMELDING
Aanmelding als nieuw lid is mogelijk door middel van het aanmeldingsformulier lidmaatschap, machtigingsformulier volledig in te vullen en, vergezeld van een pasfoto, in een gesloten en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen aan de ledenadministrateur, of het formulier per e-mail te sturen naar [email protected]
Na ontvangst van bovenstaande gegevens wordt het verschuldigde inschrijfgeld automatisch ingehouden van het opgegeven rekeningnummer. Als je, rekening houdend met het maximum toelaatbaar aantal leden, voor het lidmaatschap in aanmerking komt, ontvang je per e-mail bericht. Ook ontvang je dan een informatiepakket met de belangrijke zaken over de vereniging.
Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap zonder opgave van redenen te weigeren. 
Voor het aspirant, minior, junior en student lidmaatschap geldt geen wachttijd.
 
REGELS
Als lid ben je gebonden aan een aantal regels. De belangrijkste zijn:
 • Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar.
  Met uitzondering van:
  • Het aspirantenlidmaatschap dat geldt gedurende de eerste trainingsperiode.
  • Voor studenten geldt het tijdens een schooljaar, van september tot en met augustus.
  • Het zomerlidmaatschap geldt voor 3 maanden, juni tot en met augustus of juli tot en met september. 
 • Betalingen van inschrijfgelden, contributies en trainingsgelden en dergelijke is uitsluitend mogelijk door middel van een doorlopende automatische incasso.
 • Senior leden zijn verplicht drie keer per jaar bardienst te verrichten dan wel ter compensatie daarvan een bedrag van € 100,-- te voldoen. Wanneer men in de loop van een jaar lid wordt, dan geldt voor dat jaar gedeeltelijke vrijstelling, zie daarvoor het bardienst reglement
 • Aan het zomerlidmaatschap is geen bardienstverplichting gekoppeld.

TRAINING
Voor leden van de vereniging is het mogelijk om onder deskundige leiding tennistraining te krijgen. TV De Hambaken heeft de tennislessen uitbesteed aan Tennisschool Gijs. Je dient je hiervoor apart aan te melden via de website van Tennisschool Gijs, via deze link

 • Aspiranten, nemen deel aan een cyclus training te weten: groepstraining bal- en slagvaardigheid; of groepstraining beginners. Zij betalen een minimale contributie aan de vereniging naast de kosten van de training, die aan de tennisschool voldaan moeten worden. Het is mogelijk om gratis 3 proeflessenlessen te volgen.
 • Miniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining bal- en slagvaardigheid.                       
 • Juniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining bal- en slagvaardigheid, de beginners training of gevorderden training. 
 • Studentleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining voor beginners of groepstraining voor gevorderden.           
 • Seniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining voor beginners of groepstraining voor gevorderden.      
 
Meer informatie over het volgen van tennistraining ontvang je wanneer je lid wordt. Voor de kosten zie de nieuws-berichten op onze website. Als er ruimte is kun je ook nog instromen als de lessen al begonnen zijn.
 
MUTATIES
Wij verzoeken je om voor eventuele (adres)wijzigingen gewoon een briefje schrijven naar de ledenadministratie, of te mailen naar: [email protected].  Overigens kun je je telefoonnummer(s) en e-mailadres zelf wijzigen onder de ledeninlog Mijn Club rechts boven aan deze pagina.
 
INSTRUCTIE  INSCHRIJVEN
Het inschrijven kan online. Let er op dat er gegevens zijn die verplicht ingevuld moeten worden (met *). Alle betalingen aan de vereniging gaan via een doorlopende automatische incasso. Dat betekent dat je de gegevens over je bankrekening moet invullen ook al staat daar geen sterretje bij. Ook is het vinkje bij automatische incasso toestaan verplicht.
 
Ga HIER naar het inschrijfformulier.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 07 60, bgg +31 6 51 08 29 39

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch