Nieuwsbrief mei 2023

Update padelbanen en tijdelijke tegenmaatregel
Op dit moment is er een aantal mensen binnen de club, o.a. de werkgroep padel, hard aan het werk om de mogelijkheden rondom nieuwe padelbanen te onderzoeken. Dit vergt veel uitzoekwerk en energie, aangezien we met ontzettend veel factoren te maken hebben. Hierbij een update van de stand van zaken en een (tijdelijk) experiment.  

Update 1: Werkgroep en klankbordgroep
De werkgroep padel is gevormd en is nu een aantal keer bij elkaar gekomen. Er liggen offertes op tafel die nog besproken moeten worden. Op dit moment zijn er meerdere opties, waarbij toegewerkt wordt naar  4 – 6 reële opties die passen bij onze club. Samen met een klankbordgroep, bestaande uit leden die zich hebben aangemeld om mee te denken over de opties worden de plussen en minnen van de opties met elkaar besproken. Deze klankbordgroep staat begin juni gepland. 

Update 2: Tellingen parkeerplaats Sportpark-Noord
Ondertussen loopt het traject bij de gemeente ook door, om te kijken of buiten het park gebouwd zou kunnen worden. Dit is een ingewikkeld traject, omdat er van alles aangetoond moet worden; zo ook de parkeersituatie op het Sportpark-Noord terrein. Het goede nieuws is dat de gemeente akkoord is gegaan om de parkeersituatie te komen onderzoeken! Op zaterdag 13 mei en 20 mei zullen er op verzoek van de gemeente tellingen plaatsvinden op de parkeerplaats op drie  tijdstippen om een indicatie te krijgen van de parkeerdruk op het moment dat DBN’22 van het park gebruik maakt. Na deze telling gaat het gesprek met de gemeente verder. 

Tegenmaatregel: Afhangtijden tennis- en padelbanen
Er wordt hard meegedacht over de vraag van de leden om tijdelijke maatregelen te nemen om de padelcapaciteit te verruimen. Hierom heeft het bestuur in overleg met een aantal leden besloten om het volgende experiment te starten: Van maandag 22 mei tot 1 oktober zullen de afhangtijden doordeweeks van het hele uur naar het halve uur gaan. 

Kijkend naar (vooral) de padelstatistieken, zien we dat de timeslots van 18:00 uur t/m 22:00 uur vaak worden afgehangen. Tussen 17:00 – 18:00 zijn de banen relatief vaker vrij. Wij vermoeden dat veel leden vanuit werk of andere verplichtingen komen en 17:00 uur niet halen.  
Door de afhangtijden op het halve uur te zetten, hopen we dat er vooral tijdens de piekuren in de avond een extra uur ‘vrij’ komt om vrij te spelen. De nieuwe afhangtijden worden dus:

  • 17:30 – 18:30 uur
  • 18:30 – 19:30 uur
  • 19:30 – 20:30 uur
  • 20:30 – 21:30 uur
  • 21:30 – 22:30 uur

Hierdoor hopen we voor de periode dat er (nog) geen extra padelcapaciteit is, we de speelmogelijkheden net wat kunnen vergroten. Tegen 1 oktober zal samen geëvalueerd worden wat de leden van deze afhangtijden vinden en of deze lijn wordt doorgetrokken, natuurlijk ook rekening houdend met hoe de situatie rondom de padelbanen dan zal zijn. 
Deze nieuwe afhangtijden gelden ook voor de tennisbanen! Verder geldt deze maatregel alleen voor het vrij afhangen.
Let op: in het weekend blijven de afhangtijden op het hele uur i.v.m. de bardiensten die al gepland staan voor de rest van het jaar. 

We hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

Het bestuur van TV De Hambaken

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 0760

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch

KVK-nummer

40215593