Nieuwe ledverlichting

09 augustus 2018

Onlangs is de installatie van de nieuwe verlichting afgerond en kan deze worden bediend met het tablet boven de kassa.  Op het tablet kan per baan de verlichting ingeschakeld worden. Bij aantikken (niet te hard en te lang maar het juiste icoontje licht aantikken) van een baan krijgt men de keuze:
  • Aan/uit.
  • Lopen (oriëntatieverlichting).
  • Training
  • Wedstrijd
Bij het inschakelen van de loop(oriëntatie)verlichting zal onafhankelijk van welke baan in een kooi bediend wordt (baan 1+2 , baan 3+4 , baan 5+6 of baan 7+8+9) de gehele kooi op 10 % van het verlichtingsniveau worden verlicht. 
 
Bij de keuze Training wordt de betreffende baan zodanig verlicht dat hij voldoet aan de specificaties en kan er gespeeld worden. De naast liggende baan licht dan bij, maar heeft zelf onvoldoende licht om op te spelen. Bij de keuze Wedstrijdniveau is de verlichting maximaal.
 
Schakelt men deze naastliggende baan in dezelfde kooi ook in dan worden beide banen volgens de specificaties verlicht en kan op beide banen gespeeld worden. 
 
De verlichting kan ongelimiteerd aan en uit en tussen de gewenste niveaus geschakeld worden. Er hoeft niet gewacht te worden zoals bij de oude verlichting.
 
Een gedetailleerde instructie is naast het tablet in het paviljoen worden opgehangen.
 
Door de mogelijkheid de banen individueel te schakelen kunnen we de gewenste energiebesparingen behalen. Van ieder lid wordt verwacht dat hij gebruik maakt van de genoemde individuele schakelingen om onnodig energie te verspillen aan verlichting van een baan waarop niet gespeeld wordt. Ook het onnodig laten branden van de loop(oriëntatie)verlichting moet worden voorkomen.
 
Het is niet de bedoeling om de baanverlichting als sfeerverlichting van het terras te gebruiken, daarvoor zijn de buitenspots bedoeld.
 
De verlichting van alle banen zal om 23.00 uur automatisch terugvallen naar het oriëntatieniveau van 10 % en na 5 minuten geheel uitschakelen.
 
Voor bijzondere evenementen zoals toernooien kan door geautoriseerde personen de verlichtingsintensiteit iets verhoogd worden en zo nodig de automatische uitschakeltijd uitgesteld worden.
 
Met diverse geledingen zijn testen gedaan die geresulteerd hebben in veranderde instellingen ten opzichte van de eerste oplevering van de verlichting.
 
Natuurlijk willen we graag weten hoe de nieuwe belichting bevalt. Daarom worden tot half november alle opmerkingen en suggesties (zowel positief als negatief) verzameld en wordt bezien of er aanpassingen noodzakelijk zijn.
 
De opmerkingen en suggesties kunnen doorgegeven worden aan het e-mail adres van de parkbeheercommissie: [email protected]
 
NB. Het liefst hebben we de feedback op schrift, dan gaat een en ander niet verloren. Uiteraard is de parkbeheercommissie in de persoon van Tiny of Eugène altijd bereid toelichting te geven op vragen over het verlichtingssysteem.
 
Namens de Parkbeheer Commissie,
Tiny van Rosmalen
Eugène Maessen
 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 07 60, bgg +31 6 51 08 29 39

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch