Regelingen

AFHANGREGELING
 1. Het gebruik van de tennisbanen is uitsluitend toegestaan indien men:
  • volgens onderstaande regels en met een geldend ledenpasje heeft afgehangen dan wel
  • door deelname aan de competitie, toernooien, training, baanverhuur en introduceren e.d. door of namens het bestuur gerechtigd is om te tennissen.
 1. Voor het afhangen van een baan moeten alle aangegeven (mede)spelers persoonlijk aanwezig zijn.
 2. Afhangen gebeurt door middel van het elektronisch afhangsysteem.
 3. Het recht op een afgehangen baan vervalt als men al vóór de afgehangen tijd speelt.
 4. Door of namens bestuur en de TC kunnen banen voor speciale doeleinden worden gereserveerd, zoals toernooien, competitie en trainingen, waarbij deze regels niet gelden of daarvan wordt afgeweken.
 5. Het bestuur treedt corrigerend en beslissend op bij het niet naleven of afwijkingen van deze regels.
 
INTRODUCEREN
 1. Introduceren houdt in dat in aanwezigheid van tenminste één lid één tot drie niet-leden geïntroduceerd worden, en waarbij gebruik wordt gemaakt van één tennisbaan.
 2. Introduceren is alleen mogelijk en toegestaan indien tenminste drie van de banen 1 t/m 9 direct beschikbaar zijn en ook niet voor competitiewedstrijden, toernooien en evenementen e.d. zijn gereserveerd.
 3. Een introductiepas kost voor senioren € 6,- per persoon en voor junioren € 2,00 per persoon. De pas is verkrijgbaar bij de bardiensmedewerker. 
 4. Met het introductiepasje moet men op de gebruikelijke wijze afhangen (zie afhangregeling).
 5. Het betreffende verenigingslid is verantwoordelijk voor een juiste gebruik van de introductie.

BARDIENST

 1. Alle leden die op 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn, zijn verplicht in dat jaar drie keer bardienst te verrichten. 
 2. De bardienstperiode loopt van 1 januari  t/m 31 december van het desbetreffende verenigingsjaar. 
 3. De bardiensttijden zijn van 08.30-13.30 uur, van 13.30-18.30 uur en van 18.30-23.30 uur. 
 4. Nieuwe leden die het lopende jaar lid worden eveneens verplicht bardienst te draaien en wel als volgt:
  1. Lid geworden in het 1-e kwartaal: 3 bardiensten.
  2. Lid geworden in het 2-e kwartaal: 2 bardiensten.
  3. Lid geworden in het 3-e kwartaal: 1 bardienst.
  4. Lid geworden in het 4-e kwartaal: geen bardienst.
 5. De bardienstverplichting geldt niet voor rustende, niet-spelende, ere-, bestuurs- en commissieleden en voor leden ouder dan 70 jaar (peildatum 1 januari).
 6. Degene die in 2017 niet aan de bardienstverplichting voldoen, moet hieraan in 2018 alsnog voldoen. Zij zullen dan ook als eersten uitgenodigd worden hun bardienst in te plannen.

Inplannen van de bardienst 

 1. In de periode van 1 december tot 24 december  kan men zelf de eigen bardiensten voor het komende verenigingsjaar inplannen. Daarvoor is het nodig om in te loggen op de site van de vereniging.
 2. Degenen die geen internet hebben kunnen in die periode contact opnemen met de bardienstcoördinator.  
 3. Als de bardiensten niet op 1 januari ingepland zijn wordt de KNLTB ledenpas geblokkeerd voor afhangen.

Afkopen en compensatieregeling

 1. Het is mogelijk de gehele bardienstverplichting af te kopen voor  € 100,- per verenigingsjaar.
 2. Wanneer u de bardiensten wilt afkopen, dan moet u dit vóór 24 december aangeven. Dat kan via de verenigingswebsite of door contact op te nemen met de bardienstcoördinator. 
 3. Met het afkopen van de bardienst geeft u tevens toestemming voor automatische afschrijving van het verschuldigde bedrag van uw bankrekening.
 4. In overleg met de Paviljoencommissie kunt u een extra bardiensten draaien. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de bardienstcoördinator. Hiervoor ontvangt u een consumptiekaart van € 15 per bardienst ter compensatie. 

Eigen verantwoordelijkheid 

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van de bardienst op de vastgestelde data. Dit houdt in dat u bij verhindering zelf voor vervanging moet zorgen. Dit kan bijvoorbeeld door het ruilen van bardienst met een ander lid.
 2. Gemaakte afspraken tot het ruilen van bardienst(en) dient u door te geven aan de bardienstcoördinator.

Overig

 1. Wanneer een ingeplande, maar nog niet begonnen, bardienst door bijvoorbeeld weersomstandigheden niet doorgaat, dan kan de bardienstcoördinator u inplannen voor een nieuwe bardienst.
 2. Wanneer u niet voor uw bardienst(en) op komt dagen en ook niet voor vervanging heeft gezorgd, dan wordt u een bedrag in rekening gebracht van € 50,- per incident.
 3. Het bestuur kan (aanvullende) sanctiemaatregelen opleggen. 
 4. Bij verschil van mening over de uitvoering van deze regeling en gevallen waarin deze niet voorziet, beslist het bestuur.
De bardienstcoördinator is te bereiken op: [email protected]ambaken.nl

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 07 60, bgg +31 6 51 08 29 39

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2/a
5231 BW 's-Hertogenbosch
Nederland