Bardienst

Directe link naar Bardienstplanner

Directe link naar Instructie Bardienstplanner

Directe link naar IVA instructie

Bardienstregeling 2018

Voor 2018 zijn voor alle spelende seniorleden, uitgezonderd vrijwilligers, 3 bardiensten verplicht. Inmiddels kun je de bardienst al enige tijd  inplannen. De instructie daarvoor vind je HIER. Direct naar het inplannen van de bardienst kan HIEROok is iedere bardienstvrijwilliger verplicht om een certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken van NOC*NSF te halen, de gemeente controleert steeksproefgewijs of de vrijwilligers hieraan voldoen. Klik HIER voor de instructie.
De complete algemene regeling staat onder aan deze pagina.

Belangrijke punten op een rij:

 • In tegenstelling tot eerder is er geen extra bardienst meer voor deelname aan de Interne Wintercompetitie.
 • De leeftijd waarop vrijgesteld wordt van bardienst is 70 jaar, peildatum 1 januari 2018.
 • De leden die in 2017 te weinig bardiensten ingepland hebben moeten die in 2018 extra inplannen.
 • Afkoop van de bardienst is mogelijk tegen betaling van € 100,--. Uiterlijk tot en met 27 december 2017 kan men de wens tot afkoop kenbaar maken via de website. Na 27 december 2017 is afkoop niet meer mogelijk. 
 • Plan je de bardienst(en) niet vóór 27 december in dan wordt je tennispas geblokkeerd.
 • Mocht het plannen niet lukken dan kun je voor 27 december contact opnemen met de bardienstcoördinator, Geert Spijkhoven, om je te helpen uw bardienst in te plannen. Dat kan per mail: [email protected] of telefoon 0628 192 332
 • Je dient de gehele bardienst aanwezig te zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van de ingeplande bardiensten. Zorg bij verhindering dus zelf tijdig voor vervanging en geef dat door aan de bardienstcoördinator.
 • Wanneer je niet op het afgesproken dagdeel komt opdagen en ook geen vervanging hebt geregeld, dan wordt je een boete van € 50,-- per incident in rekening gebracht.
 • Wanneer je op verzoek van de bardienstcoördinator extra bardienst(en) draait, ontvang je daarvoor als vergoeding (automatisch) een bedrag van € 15,00 op hun KNLTB ledenpas. Die kun je dus gebruiken om in het paviljoen te betalen in plaats van je pinpas.
 • We verzoeken de bardienstvrijwilligers die nog geen IVA certificaat behaald hebben dit alsnog te doen. 
 
De complete BARDIENSTREGELING 
Algemeen 
 1. Alle leden die op 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn, zijn verplicht in dat jaar drie keer bardienst te verrichten. 
 2. De bardienstperiode loopt van 1 januari  t/m 31 december van het desbetreffende verenigingsjaar. 
 3. De bardiensttijden zijn van 08.30-13.30 uur, van 13.30-18.30 uur en van 18.30-23.30 uur. 
 4. Nieuwe leden die het lopende jaar lid worden eveneens verplicht bardienst te draaien en wel als volgt:
  1. Lid geworden in het 1-e kwartaal: 3 bardiensten.
  2. Lid geworden in het 2-e kwartaal: 2 bardiensten.
  3. Lid geworden in het 3-e kwartaal: 1 bardienst.
  4. Lid geworden in het 4-e kwartaal: geen bardienst.
 5. De bardienstverplichting geldt niet voor rustende, niet-spelende, ere-, bestuurs- en commissieleden en voor leden ouder dan 70 jaar (peildatum 1 januari).
 6. Degene die in het voorafgaande jaar niet aan de bardienstverplichting voldoen, moet hieraan alsnog voldoen. Zij zullen dan ook als eersten uitgenodigd worden hun bardienst in te plannen.
Inplannen van de bardienst 
 1. In de periode van 1 december tot 26 december  kan men zelf de eigen bardiensten voor het komende verenigingsjaar inplannen. Daarvoor is het nodig om in te loggen op de site van de vereniging.
 2. Degenen die geen internet hebben kunnen in die periode contact opnemen met de bardienstcoördinator.  
 3. Als de bardiensten niet op 1 januari ingepland zijn wordt er een afkoopsom van € 100 voor 3 bardiensten tegelijk met de contributie automatisch geïnd. Bij stornering wordt de KNLTB ledenpas geblokkeerd voor afhangen. 
Afkopen en compensatieregeling
 1. Het is mogelijk de gehele bardienstverplichting af te kopen voor  € 100,- per verenigingsjaar.
 2. Wanneer u de bardiensten wilt afkopen, dan moet u dit vóór 27 december aangeven. Dat kan via de verenigingswebsite of door contact op te nemen met de bardienstcoördinator. 
 3. Met het afkopen van de bardienst geeft u tevens toestemming voor automatische afschrijving van het verschuldigde bedrag van uw bankrekening.
 4. In overleg met de Paviljoencommissie kunt u een extra bardiensten draaien. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de bardienstcoördinator. Hiervoor ontvangt u een tegoed van € 15 per bardienst op uw KNLTB pas ter compensatie. 
Eigen verantwoordelijkheid 
 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van de bardienst op de vastgestelde data. Dit houdt in dat u bij verhindering zelf voor vervanging moet zorgen. Dit kan bijvoorbeeld door het ruilen van bardienst met een ander lid.
 2. Gemaakte afspraken tot het ruilen van bardienst(en) dient u door te geven aan de bardienstcoördinator.
Overig 
 1. Wanneer een ingeplande, maar nog niet begonnen, bardienst door bijvoorbeeld weersomstandigheden niet doorgaat, dan kan de bardienstcoördinator u inplannen voor een nieuwe bardienst.
 2. Wanneer u niet voor uw bardienst(en) op komt dagen en ook niet voor vervanging heeft gezorgd, dan wordt u een bedrag in rekening gebracht van € 50,- per incident.
 3. Het bestuur kan (aanvullende) sanctiemaatregelen opleggen. 
 4. Bij verschil van mening over de uitvoering van deze regeling en gevallen waarin deze niet voorziet, beslist het bestuur.
Contact
 
Geert Spijkhoven is de bardienstcoördinator
Telefoon: 06 281 923 32
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 07 60, bgg +31 6 51 08 29 39

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2/a
5231 BW 's-Hertogenbosch
Nederland