Bardienst

Directe link naar Bardienstplanner

Directe link naar IVA instructie

Bardienstregeling 

Voor alle spelende seniorleden zijn, uitgezonderd die met een speciaal tijdelijk lidmaatschap, 3 bardiensten verplicht. 

 • De instructie voor het inplannen van je bardienst vind je HIER.
 • Direct naar het inplannen van de bardienst kan HIER, of in de ClubApp (Club>Diensten...)
 • Ook is iedere bardienstvrijwilliger verplicht om een certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken van NOC*NSF te halen, de gemeente controleert steeksproefgewijs of de vrijwilligers hieraan voldoen. Klik HIER voor de instructie.

De complete algemene regeling staat onder aan deze pagina.

Belangrijke punten op een rij:

 • Je dient de gehele bardienst aanwezig te zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van de ingeplande bardiensten. Zorg bij verhindering dus zelf tijdig voor vervanging en geef dat door aan de bardienstcoördinator.
 • Alle bestuurs-, commissieleden en andere vrijwilligers hebben bardienstvrijstelling. 
 • De leden die te weinig bardiensten hebben ingepland/gedraaid, dienen die het volgende jaar extra in te plannen. 
 • Afkoop van de bardienst is mogelijk tegen betaling van € 150,-. Uiterlijk tot en met 27 december kan men de wens tot afkoop kenbaar maken via een mail naar [email protected]Na 27 december is afkoop niet meer mogelijk.
 • Plan je de bardienst(en) niet vóór 27 december in dan wordt er een bedrag van € 50 per bardienst als borg via automatische incasso van je bankrekening afgeschreven.
  • Wordt dit bedrag gestorneerd dan wordt je tennispas geblokkeerd en kun je niet vrij spelen.
  • Plan je alsnog een bardienst in dan wordt het borg bedrag teruggestort als de bardienst gedraaid is.
  • Plan je de ontbrekende bardiensten in een volgend jaar in, naast de bardiensten van dat jaar, dan wordt de borg ook teruggestort, of verrekend met de contributie van dat jaar. 
 • Mocht het plannen niet lukken dan kun je vóór 27 december contact opnemen met de bardienstcoördinator via: [email protected].
 • Wanneer je niet op het afgesproken dagdeel komt opdagen en ook geen vervanging hebt geregeld, dan wordt je de afkoopsom van € 50,- per incident plus een extra boete van € 15,- in rekening gebracht en dien je een nieuwe bardienst in te plannen.
 • Wanneer je op verzoek van de bardienstcoördinator extra bardienst(en) draait, ontvang je daarvoor als vergoeding (automatisch) een bedrag van € 15,- op je KNLTB ledenpas. Die kun je dus gebruiken om in het paviljoen te betalen in plaats van je pinpas

Mochten er voor jou geen geschikte diensten meer open zijn, dan wordt je in staat gesteld om die in januari van het volgende jaar in te plannen. Gebeurt dit het daarop volgende jaar weer dan  wordt overgegaan tot afkoop. 

 
BARDIENSTREGELING 
 1. Algemeen 
  1. Alle leden die op 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn, zijn verplicht in dat jaar drie keer bardienst te verrichten. 
  2. De bardienstperiode loopt van 1 januari  t/m 31 december van het desbetreffende verenigingsjaar. 
  3. De bardiensttijden zijn van 09.00-13.30 uur, van 13.30-18.30 uur en van 18.30-23.30 uur.
  4. Nieuwe leden die het lopende jaar lid worden eveneens verplicht bardienst te draaien en wel als volgt:
   1. Lid geworden in het 1-e kwartaal: 3 bardiensten.
   2. Lid geworden in het 2-e kwartaal: 2 bardiensten.
   3. Lid geworden in het 3-e kwartaal: 1 bardienst.
   4. Lid geworden in het 4-e kwartaal: geen bardienst.
  5. De bardienstverplichting geldt niet voor rustende, niet-spelende en ereleden, en voor leden ouder dan 70 jaar (peildatum 1 januari).
  6. Alle bestuurs- en commissieleden en andere vrijwilligers hebben vrijstelling van bardienst.
  7. Degene die in het voorafgaande jaar niet aan de bardienstverplichting voldoen, moeten hieraan alsnog voldoen.
 2. Inplannen van de bardienst 
  1. In de periode van 1 december tot en met 26 december kan men zelf de eigen bardiensten voor het komende verenigingsjaar inplannen. Dat kan direct in onze ClubApp of op onze website waarvoor is het wel nodig om eerst in te loggen.
  2. Degenen die geen internet hebben kunnen in die periode contact opnemen met de bardienstcoördinator.  
  3. Als de bardiensten niet op 27 december ingepland zijn, wordt er een afkoopsom van € 150 voor 3 bardiensten tegelijk met de contributie automatisch geïnd. Bij stornering wordt de KNLTB ledenpas geblokkeerd voor afhangen.
  4. Indien men vanwege te weinig mogelijheden niet in staat is om de diensten in het huidige jaar te plannen zal men in de maand januari van het volgende jaar ook bardient(en) kunnen plannen. We op voorwaarde dat men niet 2 jaar achter elkaar gebruik maakt van deze mogelijkheid., anders blijt alleen de mogelijkheid tot afkoop over.
 3. Afkopen en compensatieregeling
  1. Het is mogelijk de gehele bardienstverplichting af te kopen voor  € 150,- per verenigingsjaar.
  2. Wanneer je de bardiensten wilt afkopen, dan moet je dit vóór 27 december aangeven. Dat kan door contact op te nemen met de bardienstcoördinator. Of door te reageren op de uitnodigingsmail om de bardienst in te plannen, die door de bardienstcoördinator verstuurd wordt. 
  3. Met het afkopen van de bardienst geef je tevens toestemming voor automatische afschrijving van het verschuldigde bedrag van je bankrekening.
  4. In overleg met de bardienstcoördinator kun je een extra bardiensten draaien. Hiervoor ontvang je een tegoed van € 15 per bardienst op je KNLTB pas ter compensatie.
 4. Eigen verantwoordelijkheid
  1. Men is zelf verantwoordelijk voor het vervullen van de bardienst op de vastgestelde data. Dit houdt in dat je bij verhindering zelf voor vervanging moet zorgen. Dit kan bijvoorbeeld door het ruilen van bardienst met een ander lid. Binnen de KNLTB ClubApp is het mogelijk om direct in contact te komen met eventuele kandidaten.
  2. Gemaakte afspraken tot het ruilen van bardienst(en) dienen per email doorgegeven te worden aan de bardienstcoördinator.
  3. Het is wel mogelijk om de bardienst te ruilen met een die vroeger in de planning staat en nog open is, breng de bardienstcoördinator daarvan op de hoogte, dan wordt je vervallen dienst uit de planning gehaald.
 5. Overig
  1. Wanneer een ingeplande, maar nog niet begonnen, bardienst door bijvoorbeeld weersomstandigheden niet doorgaat, dan kan de bardienstcoördinator je, in overleg, inplannen voor een nieuwe bardienst.
  2. Wanneer je niet voor je bardienst(en) op komt dagen en ook niet voor vervanging hebt gezorgd, dan wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 50,- plus € 15,- voor de vervanging per incident en dien je een nieuwe bardienst in te plannen.
  3. Het bestuur kan (aanvullende) sanctiemaatregelen opleggen. 
  4. Bij verschil van mening over de uitvoering van deze regeling en gevallen waarin deze niet voorziet, beslist het bestuur.
  5. Bij te weinig open diensten wordt het begin van het volgende jaar ook open gezet. men kan daar maar één keer gebruik van maken.
 
Contact

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 0760

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch

KVK-nummer

40215593