Lidmaatschap

Vanwege de drukte op onze padelbanen is er een beperking voor nieuwe leden om gebruik te maken van onze 2 padelbanen. Je kunt je wel aanmelden als 'Daluren padel'-lid, je kunt dan vrij padellen buiten de piekuren. Als ‘Daluren padel’ lid kun je je ook niet inschrijven voor training en competitie voor padel. Als ‘Daluren padel’ lid kun je wel vrij tennissen, tennistraining volgen en tenniscompetitie spelen. 
 
ALGEMEEN
Tennisvereniging De Hambaken is opgericht op 21 september 1970 en lid van de K.N.L.T.B.
De accommodatie is gevestigd aan Het Wielsem 2a te 's Hertogenbosch en heeft 10 verlichte kunstgrasbanen (8 tennis en 2 padel), een minibaan, een jeu de boulesbaan en een paviljoen dat uitzicht biedt op alle banen. De accommodatie is in beginsel het hele jaar dagelijks van 08.30 - 23.30 uur geopend.
 
SOORTEN LIDMAATSCHAP
Binnen tennisvereniging De Hambaken zijn een aantal soorten lidmaatschap.
 • Aspiranten, willen kennis maken met de tennissport en schrijven in voor een tennistraining bij de tennisschool van Puur Tennis. Ze zijn op de ingangsdatum nog geen 12 jaar. Zij hebben beperkt, alleen overdag, speelrecht. Na afloop van de trainingsperiode wijzigt dit lidmaatschap automatisch in een minior- of junior lidmaatschap. 
 • Minioren, zijn op 1 januari nog geen 7 jaar. Zij hebben beperkt speelrecht, alleen overdag.
 • Junioren, zijn op 1 januari nog geen 17 jaar. Zij hebben volledig speelrecht. Ook wanneer men de miniorleeftijd heeft, is inschrijving als juniorlid mogelijk.
 • Studenten, studerend in voltijd aan MBO, HBO of WO. Aantoonbaar met collegekaart. Zij hebben volledig speelrecht voor tennis en daluren speelrecht voor padel.
 • Senioren, zijn 18 jaar of ouder en hebben volledig speelrecht voor tennis en daluren speelrecht voor padel.
 • Zomerchallenge lidmaatschap voor volledig speelrecht voor tennis en daluren speelrecht voor padel.
  • Looptijd juni-september, start op elk moment binnen looptijd, einddatum 30 september.
  • Kosten € 15 per maand
  • Deelname aan tennistraining mogelijk onder voorwaarden
  • Voor meer informatie zie onze speciale pagina
 •  Tijdelijk lidmaatschap, voor senioren met daluren speelrecht voor padel
  • Looptijd 3 maanden, start direct na aanmelding
  • Kosten € 75,00
  • Deelname aan tennistraining mogelijk onder voorwaarden
  • Voor meer informatie zie onze speciale pagina
 • ACTIE: Tennistraingslidmaatschap, voor nieuwe leden 
  • Aanbieding: april tot september 2024
  • Lidmaatschap, symbolisch bedrag € 25,00, naast de kosten van de training.
  • Voor meer informatie zie onze speciale pagina

Daarnaast zijn er nog 3 speciale lidmaatschapsvormen:

 • Rustend of Niet-spelend
  • Niet speelgerechtigd
  • Minimaal voor 3 maanden
  • Alleen op medische (rustend) of andere (niet-spelend) gronden, aanmelden bij de ledenadministratie met opgave van reden.
 • Niet-betalend
  • Vrijwilligers die niet spelen
  • Trainers van Puur Tennis en Padel-Brabant

KOSTEN

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, behalve voor studenten, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Er gelden de volgende tarieven:
 
Lidmaatschap Contributie
Aspirant € 15,- tijdens trainingsperiode
Minior (-8 jaar) € 30,- / jaar
Junior (8-18 jaar) € 81,- / jaar
Student voltijd MBO-HBO-WO, daluren padel € 75,- / jaar
Senior, daluren padel € 156,- / jaar
Zomerchallenge jeugd (juni-september), daluren padel € 7,50 / maand
Zomerchallenge senior (juni-september), daluren padel € 15,- / maand
Tijdelijk lidmaatschap 3 maanden, daluren padel € 75,-
Actie nieuwe leden met tennistraining € 25,-
Rustend of niet-spelend € 30,-

 

 1. Voor minder draagkrachtige gezinnen is er een mogelijkheid om met Leergeld de contributie van kinderen te laten subsidieëren. of kijk op de website Leergeld.nl.
  Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze regeling is tijdelijk verruimd (in verband met de inflatie en hoge energieprijzen) en kan naast contributie nu ook voor lesgeld worden gebruikt. Voor meer informatie zie de website jeugdsportfondsencultuur.nl.
  Neem bij vragen over deze subsidievormen contact op met bestuur of ledenadministratie.   
 2. Bij een Zomerchallenge lidmaatschap kun je voor een klein bedrag doorlopend lid worden om voor de rest van het jaar vrij te tennissen en padellen. Je hebt dan wel een bardienstverplichting voor één bardienst. Je blijft dan ook na dit jaar lid (met een bardienstverplichting van 3 bardiensten), tenzij je voor 1 december opzegt!
 
PROCEDURE AANMELDING
Aanmelding als nieuw lid is mogelijk door het aanmeldingsformulier lidmaatschap, volledig in te vullen en, daarbij een pasfoto te uploaden.
Na ontvangst van deze gegevens wordt het verschuldigde inschrijfgeld automatisch ingehouden van het opgegeven rekeningnummer. Als je voor het lidmaatschap in aanmerking komt, ontvang je per e-mail bericht. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap zonder opgave van redenen te weigeren. 
 
REGELS
Als lid ben je gebonden aan een aantal regels. De belangrijkste zijn:
 • Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar.
  Met uitzondering van:
  • Het aspirantenlidmaatschap dat geldt gedurende de eerste trainingsperiode.
  • Voor studenten geldt het tijdens een schooljaar, van september tot en met augustus.
  • Het zomerchallenge lidmaatschap geldt voor 4 maanden, juni tot en met  september.
  • Het zomerchallenge lidmaatschap gecombineerd met Padeltraining geldt tot 19 augustus. 
 • Betalingen van inschrijfgelden, contributies en trainingsgelden en dergelijke is uitsluitend mogelijk door middel van een doorlopende automatische incasso.
 • Senior leden zijn verplicht drie keer per jaar bardienst te verrichten dan wel ter compensatie daarvan een bedrag van € 150,-- te voldoen. Wanneer men in de loop van een jaar lid wordt, dan geldt voor dat jaar gedeeltelijke vrijstelling, zie daarvoor het bardienst reglement
 • Aan het zomerchallenge lidmaatschap is geen bardienstverplichting gekoppeld.

TRAINING
Voor leden van de vereniging is het mogelijk om onder deskundige leiding training te krijgen.

De tennislessen worden verzorgd door Tennisschool Puur Tennis, zomer- en wintertraining van 17 lessen.
De padeltraining wordt verzorgd door Padel Brabant, met cycli van 8 weken.

Je dient je voor de training apart aan te melden via de website van:

De kosten van de training worden vermeld op de websites van Puur Tennis en Padel Brabant en worden ook door hen geïnd. Als er ruimte is kun je ook nog instromen als de lessen al begonnen zijn.

Het is niet mogelijk om aan de training deel te nemen zonder lid te zijn van onze vereniging.

Tennistraining

Wordt gegeven in een zomer- en een wintertraining van 16-18 lesweken.

 • Aspiranten, nemen deel aan een cyclus training te weten: groepstraining bal- en slagvaardigheid; of groepstraining beginners. Zij betalen een minimale contributie aan de vereniging naast de kosten van de training, die aan de tennisschool voldaan moeten worden. Het is mogelijk om gratis 3 proeflessenlessen te volgen.
 • Miniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining bal- en slagvaardigheid.                       
 • Juniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining bal- en slagvaardigheid, de beginners training of gevorderden training. 
 • Studentleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining voor beginners of groepstraining voor gevorderden.           
 • Seniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining voor beginners of groepstraining voor gevorderden.      
Padeltraining
Deelnemers worden op niveau ingedeeld. Is mogelijk voor junioren en senioren (inclusief studenten).
 
MUTATIES
Wij verzoeken je om voor eventuele (adres)wijzigingen  te mailen naar: [email protected].  Overigens kun je je telefoonnummer(s) en e-mailadres zelf wijzigen onder de ledeninlog Mijn Club rechts boven aan deze pagina.
 
INSTRUCTIE  INSCHRIJVEN
Het inschrijven kan alleen online. Let er op dat er gegevens zijn die verplicht ingevuld moeten worden (met *). Alle betalingen aan de vereniging gaan via een doorlopende automatische incasso. Dat betekent dat je de gegevens over je bankrekening moet invullen ook al staat daar geen sterretje bij. Ook is het vinkje bij automatische incasso toestaan verplicht.
Ga HIER naar het inschrijfformulier.
 
OPZEGGEN
Via mail naar: [email protected], graag met opgave van reden. Uiterste opzegdatum is 30 november van het geldende kalenderjaar, voor student leden 31 juli.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 0760

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch

KVK-nummer

40215593