Lidmaatschap

Aanmelding
 
In dit artikel vind je alle gegevens omtrent de lidmaatschapsvormen van TV de Hambaken.
Daarnaast kun je hier de inschrijfprocedure bekijken, en een inschrijfformulier downloaden.
 
Bij Tennisvereniging De Hambaken gelden de volgende lidmaatschapsvormen en bedragen: 
 
Aspiranten:
 • Dit zijn degenen die op de ingangsdatum nog geen 12 jaar oud zijn en kennis willen maken met de tennissport. Het aspirant lidmaatschap duurt één trainingscyclus, de zomer- of wintertraining. Aspirant-leden hebben beperkte speelrechten. Na afloop van de aspirantenperiode worden zij automatisch minior- of juniorlid, ook als zij later in de trainingscyclus zijn ingestroomd.
 • Training: groepstraining bal- en slagvaardigheid of groepstraining beginners. Zie voor meer informatie onder "Training".  
 • Aspirant leden betalen € 15 contributie, naast de training van Tennisschool Gijs. De vereniging draagt daar nog subsidie aan bij. 
Minioren:
 • Dit zijn degenen die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 7 jaar oud zijn. Zij hebben beperkte speelrechten (alleen overdag). Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en er geldt geen wachttijd.
 • Training: groepstraining bal- en slagvaardigheid. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 30,--.
 Junioren:
 • Iedereen die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar is, kan juniorlid worden. Het juniorlidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en er geldt geen wachttijd. Junioren hebben volledig speelrecht.
 • Training: groepstraining bal- slagvaardigheid; training voor junior beginners en junior gevorderden. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 81,-.  
Studenten:
 • Dit zijn degenen die een voltijdstudie volgen op een MBO, HBO of WO instelling. Het studenten lidmaatschap geeft volledig speelrecht. Er geldt geen wachtlijst.
 • Training: groepstraining voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Voorwaarde voor studentleden vanaf 18 jaar: op jaarbasis drie maal bardienst verrichten. Zie ook de bardienstregeling, bij tegenstrijdigheden is de bardienstregeling leidend
 • Kosten: Jaarlikse contributie: € 75,-. 
 • Bij inschrijving is studentkaart of collegekaart nodig.
 Senioren:
 • Dit zijn degenen die op 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn. Het senior lidmaatschap geeft volledig speelrecht. Er is op dit moment geen wachtlijst, bij aanmelding vrijwel direct aan het tennissen.
 • Training: groepstraining voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Voorwaarde voor seniorleden vanaf 18 jaar: op jaarbasis drie maal bardienst verrichten. Zie ook de bardienstregeling, bij tegenstrijdigheden is de bardienstregeling leidend.
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 156,-. 
 Rustend lidmaatschap:
 • Uitsluitend mogelijk op medische gronden
 • Rustend lid is niet speelgerechtigd maar behoudt wel alle overige rechten
 • Verzoek, onder inlevering van het pasje, schriftelijk richten aan ledenadministratie
 • Na herstel pasje terugvragen, na ontvangst waarvan men weer mag tennissen
 • Tijdens rustend lidmaatschap lagere contributie op jaarbasis € 30,-
Niet spelend lidmaatschap:
 • Mogelijk op andere dan medische gronden
 • Lid is niet speelgerechtigd maar heeft/behoudt wel alle overige rechten
 • Verzoek schriftelijk richten aan ledenadministratie
 • Contributie op jaarbasis € 25,-; bestuur kan daarvan vrijstelling verlenen
 • Status als spelend lid gewenst? Dan schriftelijk verzoek aan ledenadministrateur en eventuele plaatsing op de wachtlijst
Ondersteunend lidmaatschap (volgens artikel 4 van de Statuten):
 • Bedoeld voor hen die de vereniging geldelijk of anderszins willen steunen.
 • Men heeft geen speelrecht, in de ledenvergadering geen stemrecht en kan niet tot bestuurslid worden benoemd. Voor de rest hebben zij dezelfde rechten en plichten als seniorleden.
 • Ondersteunend lidmaatschap betreft maatwerk. Ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van geld, goederen of diensten.
 • Bestuur beslist op verzoeken om ondersteunend lidmaatschap
Zomerabonnement voor jeugd en senioren 
 • Drie maanden onbeperkt tennissen, juni t/m augustus of juli t/m september
 • Geen bardienstverplichting en geen inschrijfgeld
 • Tennissen tijdens het Open Hambaken toernooi en de Clubkampioenschappen is beperkt mogelijk.
 • Er is geen training in de zomermaanden.
 • Aanmeldingsformulier compleet met pasfoto afgeven bij de ledenadministratie: Buitenpepersdreef 26, 5231 AH te ’s-Hertogenbosch
 • Word je ná je zomerabonnement volwaardig lid? Dan betaal je geen inschrijfkosten meer!
 • Eenmalige contributie: € 25,00 voor junioren of € 45,00 voor senioren
Inschrijfprocedure 
De inschrijfprocedure wordt besproken op deze pagina.
Na invullen van het inschrijfformulier zal het inschrijfgeld automatisch worden ingehouden van het opgegeven bankrekeningnummer. Die betaling is dan ook het bewijs dat u staat ingeschreven. Zodra u voor het lidmaatschap in aanmerking komt, ontvangt u daarover bericht. U krijgt dan tevens algemene informatie over de vereniging .
 
Wijziging
 
Bent u verhuisd, is uw telefoonnummer gewijzigd, is uw e-mail adres gewijzigd of is uw tenaamstelling of geboortedatum niet juist? Log in op Mijn TV De Hambakenrechts boven op de homepagina, en verander het zelf in onze ledenadministratie.
 
Wilt u uw abonnement wijzigen omdat u een langdurige blessure heeft of weer kunt spelen dan kunt u de  ledenadministratie mailen op [email protected]
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 07 60, bgg +31 6 51 08 29 39

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch