Inschrijven

ALGEMEEN
Tennisvereniging De Hambaken is opgericht op 21 september 1970 en lid van de K.N.L.T.B.
De accommodatie is gevestigd aan Het Wielsem 2a te 's Hertogenbosch en heeft 10 verlichte kunstgrasbanen (8 tennis en 2 padel), een minibaan, een jeu de boulesbaan en een paviljoen dat uitzicht biedt op alle banen. De accommodatie is in beginsel het hele jaar dagelijks van 08.30 - 23.30 uur geopend.
 
SOORTEN LIDMAATSCHAP
Binnen tennisvereniging De Hambaken zijn een viertal soorten lidmaatschap.
 • Aspiranten, willen kennis maken met de tennissport en schrijven in voor een tennistraining bij Tennisschool Gijs. Ze zijn  op de ingangsdatum nog geen 12 jaar. Zij hebben beperkt, alleen overdag, speelrecht. Na afloop van de trainingsperiode wijzigt dit lidmaatschap  automatisch in een minior- of junior lidmaatschap. 
 • Minioren, zijn op 1 januari nog geen 7 jaar. Zij hebben beperkt speelrecht, alleen overdag.
 • Junioren, zijn op 1 januari nog geen 17 jaar. Zij hebben volledig speelrecht. Ook wanneer men de miniorleeftijd heeft, is inschrijving als juniorlid mogelijk.
 • Studenten, studerend in voltijd aan MBO, HBO of WO. Aantoonbaar met collegekaart. Zij hebben volledig speelrecht.
 • Senioren, zijn 18 jaar of ouder en hebben volledig speelrecht.
 • Zomerlidmaatschap voor jeugd en senioren.
 • Lidmaatschap in combinatie met padel training. Start op 31 maart.
  • Alleen ter gelegenheid van opening padelbanen. 
  • Lidmaatschap voor 5 weken.
  • Doorlopend lidmaatschap voor rest van 2020.
   • Zelf aanmelden voor training bij Padel Brabant (kosten € 68,75).
   • Vrij tennissen en padelen. 
 
KOSTEN
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, behalve voor studenten, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Er gelden de volgende tarieven:
 
Lidmaatschap Jaar contributie
Aspirant €  15,--
Minior €  30,--
Junior €  81,--
Student € 75,-
Senior € 156,--
Zomer jeugd € 25
Zomer senior jun-aug € 45
Zomer senior jun-sept € 60
Tijdelijk training Padel, 5 lessen,  31-3-2020/ 28-4-2020 *) € 6,25
Training Padel vanaf 31-3-2020,/31-12-2020, doorlopend *) € 56,25

 

*) Tijdelijke actie bij opening padelbanen. Tennis en padel lidmaatschap! Aanmelding training (5 lessen à € 68,75) bij Padel Brabant.

 
PROCEDURE AANMELDING
Aanmelding als nieuw lid is mogelijk door het aanmeldingsformulier lidmaatschap,  volledig in te vullen en, daarbij een pasfoto te uploaden.
Na ontvangst van deze gegevens wordt het verschuldigde inschrijfgeld automatisch ingehouden van het opgegeven rekeningnummer. Als je, rekening houdend met het maximum toelaatbaar aantal leden, voor het lidmaatschap in aanmerking komt, ontvang je per e-mail bericht. Ook ontvang je dan een informatiepakket met de belangrijke zaken over de vereniging.
Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap zonder opgave van redenen te weigeren. 
Voor het aspirant, minior, junior en student lidmaatschap geldt geen wachttijd.
 
REGELS
Als lid ben je gebonden aan een aantal regels. De belangrijkste zijn:
 • Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar.
  Met uitzondering van:
  • Het aspirantenlidmaatschap dat geldt gedurende de eerste trainingsperiode.
  • Voor studenten geldt het tijdens een schooljaar, van september tot en met augustus.
  • Het zomerlidmaatschap geldt voor 3 maanden, juni tot en met augustus of juli tot en met september. 
 • Betalingen van inschrijfgelden, contributies en trainingsgelden en dergelijke is uitsluitend mogelijk door middel van een doorlopende automatische incasso.
 • Senior leden zijn verplicht drie keer per jaar bardienst te verrichten dan wel ter compensatie daarvan een bedrag van € 100,-- te voldoen. Wanneer men in de loop van een jaar lid wordt, dan geldt voor dat jaar gedeeltelijke vrijstelling, zie daarvoor het bardienst reglement
 • Aan het zomerlidmaatschap is geen bardienstverplichting gekoppeld.

TRAINING
Voor leden van de vereniging is het mogelijk om onder deskundige leiding training te krijgen.

De tennislessen worden verzorgd door Tennisschool Gijs, zomer- en wintertraining van ongeveer 18 lessen. De padeltraining wordt verzorgd door Padel Brabant, met cycli van 8 weken. De allereerste traing omvat 5 lessen ter introductie.

Je dient je voor de training apart aan te melden via de website van:

De kosten van de training worden vermeld op de websites van Tennisschool Gijs en Padel Brabant. Als er ruimte is kun je ook nog instromen als de lessen al begonnen zijn.

Het is niet mogelijk om aan de training deel te nemen zonder lid te zijn van onze vereniging.

Tennistraining

 • Aspiranten, nemen deel aan een cyclus training te weten: groepstraining bal- en slagvaardigheid; of groepstraining beginners. Zij betalen een minimale contributie aan de vereniging naast de kosten van de training, die aan de tennisschool voldaan moeten worden. Het is mogelijk om gratis 3 proeflessenlessen te volgen.
 • Miniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining bal- en slagvaardigheid.                       
 • Juniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining bal- en slagvaardigheid, de beginners training of gevorderden training. 
 • Studentleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining voor beginners of groepstraining voor gevorderden.           
 • Seniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining voor beginners of groepstraining voor gevorderden.      
Padeltraining
Deelnemers worden op niveau ingedeeld. Is mogelijk voor junioren en senioren (inclusief studenten).
 
 
MUTATIES
Wij verzoeken je om voor eventuele (adres)wijzigingen gewoon een briefje schrijven naar de ledenadministratie, of te mailen naar: [email protected].  Overigens kun je je telefoonnummer(s) en e-mailadres zelf wijzigen onder de ledeninlog Mijn Club rechts boven aan deze pagina.
 
INSTRUCTIE  INSCHRIJVEN
Het inschrijven kan alleen online. Let er op dat er gegevens zijn die verplicht ingevuld moeten worden (met *). Alle betalingen aan de vereniging gaan via een doorlopende automatische incasso. Dat betekent dat je de gegevens over je bankrekening moet invullen ook al staat daar geen sterretje bij. Ook is het vinkje bij automatische incasso toestaan verplicht.
 
Ga HIER naar het inschrijfformulier.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 07 60, bgg +31 6 51 08 29 39

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch